Страхування подорожуючих

Якщо у Вас стався страховий випадок, повідомте про подію за телефоном цілодобової клієнтської підтримки служби SMILE ASSISTANCE:

+38 044 287 88 70

або за допомогою SMS повідомлення, на телефоний номер для реєстрації звернення:

+38 050 418 11 08

imagesАбо за допомогою дзвінка в сервісний центр засобами Skype логін smile.assistance

Ця функція доступна виключно на вхідний дзвінок від Клієнта (вихідний дзвінок і ведення листування з боку СЦ не здійснюється)

Місцеві телефонні лінії в країнах масового туризму

АВСТРІЯ
+ 43 1 311 94 225
ЕСТОНІЯ
+ 372 66 80 304
ЛИТВА
+ 370 605 44 220
ТАЇЛАНД
+ 66 2 625 31 77
БІЛОРУСЬ
+ 375 17 294 30 01
ЄГИПЕТ
+ 20 22 461 88 21
ПОЛЬЩА
+ 48 22 490 67 56
ТУРЕЧЧИНА
+ 90 212 932 71 71
БОЛГАРІЯ
+ 359 2 437 24 51
ІЗРАЇЛЬ
+ 972 2 569 5181
РОСІЯ
+ 7 495 560 48 81
ФІНЛЯНДІЯ
+ 358 9 74 790 180
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
+ 44 20 351 944 94
ІСПАНІЯ
+ 34 91 008 29 70
РУМУНІЯ
+ 40 31 780 00 97
ФРАНЦІЯ
+ 33 1 79 99 30 40
ГРЕЦІЯ
+ 30 231 220 50 05
ІТАЛІЯ
+ 39 023 631 16 93
СЛОВАЧЧИНА
+ 421 2 330 026 13
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
+ 420 2 460 80 350
НІМЕЧЧИНА
+ 49 30 217 888 31
ЛАТВІЯ
+ 371 67 33 11 22
США
+ 1 567 26 26 000

 

Також Ви можете зареєструвати своє звернення будь-яким іншим зручним для Вас шляхом, що наведений нижче:

Для отримання допомоги, під час дзвінка або в SMS повідомте такі дані про себе:

 • своє прізвище та ім’я
 • назву страхової компанії, номер страхового полісу і строк його дії
 • місцезнаходження в країні перебування (адресу лікарні, готелю), контактний телефон, факс
 • докладний опис проблеми, що виникла, і вид необхідних допомоги

Дії Страхувальника (Застрахованої особи) у разі настання страхового випадку

При настанні страхового випадку Страхувальник (Застрахована особа) або особа, яка представляє інтереси Застрахованої особи, зобов’язаний, перед тим, як звернутися по допомогу до відповідного профільного закладу чи лікаря, негайно, в будь-який час доби, звернутися до Представника Страховика – Спеціалізовану Цілодобову Службу з метою оперативного надання допомоги Застрахованій особі.

Якщо таке повідомлення неможливо з об’єктивних причин (шок будь-якої етіології, кома, колапс, втрата свідомості, потьмарення розуму Застрахованої особи, тощо) до моменту отримання медичних чи додаткових послуг, це необхідно зробити з першою ж нагодою, не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин, як тільки ці причини перестануть діяти.

У будь-якому випадку, якщо Застрахована особа потрапила у відповідний медичний заклад або до лікаря, вона або особа, яка представляє її інтереси, повинна пред’явити Договір страхування разом з іншими документами, що посвідчують особу, та звернутися до персоналу лікувального закладу з проханням зв’язатися Спеціалізованою службою та/або Страховиком для отримання гарантії оплати послуг по наданню екстреної медичної допомоги.

У випадку недотримання порядку дій, що передують отриманню медичної допомоги, а саме звернення до Спеціалізованої служби та/або Страховика, Застрахована особа зобов’язана обґрунтувати це Страховику у письмовій формі, а також здійснити всі необхідні, можливі і доречні дії, спрямовані на зменшення розміру шкоди життю та здоров’ю, отримати медичну допомогу у чіткій відповідності до інструкцій Спеціалізованої служби чи Страховика, оплатити франшизу в розмірі, передбаченому Договором страхування, в разі її наявності, а також надати всі необхідні документи та інформацію на запит Спеціалізованої служби або Страховика щодо страхового випадку.

Якщо оплата витрат за послуги екстреної медичної допомоги та інші додаткові послуги з певних об’єктивних причин була здійснена безпосередньо Застрахованою особою або особою, яка представляє її інтереси, без узгодження з Спеціалізованою службою та/або Страховиком, вона зобов’язана протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після оплати (або при першій можливій нагоді) повідомити про факт самостійної оплати, зазначивши дату оплати і суму витрат. За умови визнання Страховиком даного випадку як страхового та при погодженні Страховика на здійснення даної страхової виплати, ці витрати відшкодовуються Страховиком.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Безоплатною для Вас буде тільки та необхідна допомога, яка організована Спеціалізованою Цілодобовою Службою SMILE Assistance та узгоджена з нею та/або Страховиком. У випадку порушення цієї вимоги Вам може бути відмовлено у відшкодуванні будь-яких витрат.

Для написання Заяви про настання страхової події та виплату страхового відшкодування (при самостійній оплаті Страховиком (Застрахованою особою) при собі необхідно мати:

 • оригінал Договору страхування
 • довідка-рахунок з медичного закладу (на фірмовому бланку або з відповідним штампом) із зазначенням прізвища пацієнта, точним діагнозом захворювання, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, детальним переліком наданих послуг та їх вартістю, переліком призначених медикаментів і витратних матеріалів із зазначенням їх кількості
 • рецепти, виписані лікуючим лікарем у зв`язку з захворюванням, на придбання медикаментів із зазначенням назви кожного медичного препарату
 • деталізовані рахунки на інші медичні та додаткові послуги (лабораторні дослідження, рентген, тощо) у зв`язку з захворюванням із зазначенням найменування послуги та датою проведення наданої послуги
 • всі інші документи, що мають відношення до причин та наслідків страхового випадку
 • документи, що підтверджують факт оплати за медикаменти, надані медичні та медико-транспортні та інші послуги, передбачені Договором страхування (розрахунково-касові документи, товарні чеки, розписки про отримання грошей, банківські квитанції з зазначеною сумою на переказ, рахунки з позначкою про оплату за отримані послуги тощо);
 • документи встановленої форми (акт, довідка, постанова, тощо) компетентних та повноважних державних органів країни, в якій стався страховий випадок, що засвідчують факт, причини і обставини настання страхового випадку (смерть Застрахованої особи, ДТП, інший випадок, в разі настання якого є необхідність засвідчення його державними службами країни перебування)
 • документи, що ідентифікують Застраховану особу та/або особу, яка звернулась за страховою виплатою (паспорт, свідоцтво про народження, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду)

ВАЖЛИВО!!!

Якщо Застрахована особа самостійно оплатила вартість медичних та інших послуг у разі настання страхового випадку, але узгодила ці витрати із Страховиком та/або Спеціалізованою службою, Страховик відшкодує ці витрати в розмірі, що не перевищує передбачену Договором страхування та Програмою страхування страхову суму, за умови документального підтвердження цих витрат.

Якщо Застрахована особа сама оплатила вартість медичних та інших послуг у разі настання страховоговипадку та, без поважних причин, не узгодила ці витрати із Страховиком та/або Спеціалізованою службою, Страховик на власний розсуд може відшкодувати ці витрати відповідно до умов Договору страхування після повернення Застрахованої особи в країну постійного проживання, за умови документального підтвердження, але в розмірі не більше 20 (двадцяти) % від суми заявленого та документально підтвердженого розміру збитку. При цьому Страховик залишає за собою право повністю відмовити у страховій виплаті.

Витрати на медичні та інші послуги, які не обумовлені умовами Договору страхування, не відшкодовуються Застрахованій особі навіть тоді, коли вони включені у загальний рахунок.

Виплата страхового відшкодування здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування валюти страхового випадку по курсу Національного банку України на день настання страхового випадку.

Страхова виплата у будь-якому разі здійснюється з урахуванням розміру франшизи, встановленої Договором страхування.