Страхування майна

Страхування майна, в т. ч. страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ

Вид страхування

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ.

Чим регламентується

Правилами СК

Кому потрібен Договір страхування

Договір страхування необхідний будь-якій юридичній або фізичній особі, у власності якої є будь-яке нерухоме або рухоме майно.
Нерухомим майном вважаються земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (будівлі, споруди й т.п.).
Рухомим майном вважається майно, яке можна вільно переміщувати у просторі.
Застрахованим може бути як все майно, так і його окрема частина.

Хто може укласти Договір страхування

Договір страхування може укласти будь-яка особа, яка має у власності, користується та/або розпоряджається зазначеним у Договорі страхування майном. Які потрібні документи при укладанні Договору страхування
Для укладання Договору страхування необхідні наступні документи:

для фізичних осіб

 • паспорт
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Страхувальника
 • якщо Вигодонабувачем буде виступати не Страхувальник, то інформація про Вигодонабувача
 • паспорт та ІПН Вигодонабувача
 • заява на страхування відповідного взірця
  для юридичних осіб
 • повне найменування (або свідоцтво про реєстрацію підприємства)
 • юридична та фактична адреса, номер телефону
 • платіжні реквізити
 • код ЄДРПОУ
 • юридична адреса, телефон
 • якщо Вигодонабувачем буде виступати не Страхувальник, то інформація про Вигодонабувача – повне найменування, банківські реквізити, юридична адреса, телефон
 • заява на страхування відповідного взірця

Що може бути застраховано за Договором страхування

За Договором страхування застрахованим може бути майно, що належить Страхувальнику на правах власності або яким він розпоряджається чи яке використовує по договору найму, оренди, прокату, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави та інше.

Перелік майна, що може бути застрахованим

 • будинок (квартира)
 • ремонт (оздоблення) – внутрішнє та зовнішнє
 • предмети інтер’єру, в т.ч. колекції, картини, скульптури, антикваріат, музичні інструменти, люстри, меблі, килими
 • побутова техніка
 • оргтехніка, в т.ч. радіоапаратура, відеотехніка, кіно- та фотоапаратура, електронно-обчислювальні машини та електроприлади, слайди та фотознімки, аудіо- та відеокасети із записами, носії інформації комп’ютерних і подібних систем
 • інструменти
 • будівельні матеріали, які знаходяться на земельній ділянці, виділеній Страхувальнику для індивідуального житлового будівництва або під колективне садівництво готівка та коштовності, в т.ч. цінні папери, ювелірні вироби, дорогоцінні метали і коштовні камені
 • майно сільськогосподарських підприємств: будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, обладнання і інвентар, багаторічні насадження, сільськогосподарські тварини
 • ордена, медалі, іменні знаки та нагороди
 • зразки, моделі, виставочні екземпляри
 • вітрини, вітражі, дзеркала, рекламні вивіски з скла, щити з скла і подібних йому матеріалів, віконне скло
 • вибухові речовини, легкозаймисті (горючі) рідини і гази, сильнодіючі отрути, отрутні та їдкі речовини
 • тварини
 • спортивне й туристичне устаткування, в т.ч. мисливська зброя
 • книги (в тому числі рукописи, бухгалтерські і ділові книги), журнали (в тому числі журнали креслень, схем, планів)
 • предмети релігійного культу
 • особисті речі (одяг, білизна, взуття) за постійним місцем проживання або за місцем тимчасового перебування Страхувальника
 • інше майно за заявою Страхувальника

Що є страховим випадком за Договором страхування

Страховим випадком є подія, передбачена Договором страхування, з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування. При укладанні Договору страхування майна Ви можете обрати як всі запропоновані ризики, так і окремо вибіркові.

“Ризики аварії”, а саме:

 • Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем (втрата, знищення, пошкодження застрахованого майна від непередбаченої дії на застраховане майно води (або інших рідин) внаслідок раптових пошкоджень водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем, або раптового і не викликаного необхідністю включення останніх, якщо перераховані системи розташовані на території дії договору страхування. Втрати, знищення, пошкодження застрахованого майна внаслідок непередбаченої дії на це майно води (або інших рідин), яка проникла в місця розташування цього майна з сусідніх (чужих) приміщень).
 • Аварія технічних систем, в тому числі систем енергопостачання (втрата, знищення, пошкодження застрахованого майна внаслідок раптового виходу з ладу (пошкоджень, які заважають нормальній експлуатації або роблять її неможливою) технічних систем (машин, апаратів, приладів тощо), в тому числі при раптовому та ненавмисному відключенні водопостачання, опалення, електроенергії, інших видів енергопостачання).

  “Транспортні ризики”, а саме:

 • Наїзд техніки(знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок зіткнення з цим майном або наїзду на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням або без керування людини, незалежно від того, контролюються вони людиною в момент зіткнення або наїзду, чи не контролюються).
 • Падіння на застраховане майно пілотованого літального апарату або його уламків(знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок раптового падіння безпосередньо на це майно пілотованого літального апарату або його уламків, виключаючи ризики нанесення збитків внаслідок падіння літального апарату на технічні системи з наступним вимушеним відключенням систем постачання тепла, води, електроенергії, сировини тощо).

  “Ризики протиправних дій третіх осіб”, а саме:

 • Хуліганські дії (пошкодження або знищення застрахованого майна на території дії Договору страхування внаслідок навмисних дій третіх осіб, що порушують громадський порядок, встановлений загальноприйнятими суспільними нормами або цивільним законодавством)
 • Крадіжка (таємне викрадення застрахованого майна з території дії Договору страхування внаслідок проникнення до місця розташування майна третіх осіб).
 • Грабіж (відкрите викрадення застрахованого майна з території дії Договору страхування без насильства або з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров’я Страхувальника, його посадових осіб, в тому числі для осіб, на законних умовах виконуючих охорону застрахованого майна; а також якщо Страхувальник (його працівники або члени його сім’ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) під загрозою їх життю, здоров’ю передають (роблять можливою передачу) застраховане майно третім особам в межах місця дії Договору страхування. Також вважається грабежем вилучення майна у Страхувальника (його працівників або членів його сім’ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) в період знаходження цих осіб у безпорадному стані, що не дозволяє їм надати опір такому вилученню, і якщо цей стан не є наслідком їх навмисних або грубих необережних дій).
 • Розбій (протиправне заволодіння застрахованим майном, поєднане з застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров’я, або з погрозою застосування такого насильства)

«Ризики FLEXA», а саме:

Пожежа (під пожежею розуміють неконтрольоване горіння, що здатне самостійно розповсюджуватись поза місцями, спеціально призначеними для його розведення та підтримки – безпосередній вплив вогню, високої температури, продуктів горіння (диму, кіптяви і т. ін.), а також збиток, заподіяний застрахованому майну при виконанні заходів, спрямованих на гасіння пожежі).

Займання(займання підключеної до мережі електропостачання побутової та електронної техніки внаслідок причин внутрішнього характеру; займання електричних кабелів, що живлять цю техніку внаслідок короткого замикання, яке, у свою чергу, є наслідком пошкодження систем (мереж) електропостачання, опалювальної, водопровідної, каналізаційної та протипожежної систем).

Підпал (пошкодження/ знищення майна через його підпалення внаслідок навмисних дій або необережності третіх осіб, за виключенням Страхувальника (його представників, членів його родини).

«Ризики стихійні явища», а саме:

 • удар блискавки
 • буря, вихор, ураган, шторм, смерч
 • град
 • довготривалий дощ (в т. ч. зі снігом)
 • злива
 • повінь
 • зсув
 • осідання
 • лавина
 • тиск снігу (льоду)

Договором страхування може передбачатися додаткове покриття:

майно може бути застраховане на випадок ушкодження або знищення внаслідок ненавмисних дій осіб, що знаходяться в договірних відношеннях зі Страхувальником.

майно може бути застраховане на випадок ушкодження або знищення в результаті радіаційного забруднення.

Страхова сума (ліміт відповідальності) за Договором страхування

Страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) за Договором встановлюється за згодою Сторін. При цьому страхова сума не може перевищувати дійсної (ринкової) вартості майна, що приймається на страхування, на дату укладання Договору страхування майна.

Вартість ювелірних та антикварних виробів, колекцій, унікальних та рідкісних речей повинна бути підтверджена документально. Колекції, картини, рідкісні та унікальні речі приймаються на страхування тільки у розмірі їх повної вартості, вказаної у відповідному документі компетентної установи, на момент укладання договору страхування. На таких же умовах можуть бути прийняті на страхування вироби з коштовних металів, коштовного, напівкоштовного та виробного (кольорового) каміння (в тому числі монети, ордена, медалі, речі релігійного культу) та які представляють собою колекцію, або які є унікальними або антикварними.

Територія дії Договору страхування

Україна

Термін дії Договору страхування

Кожному Страхувальникові пропонується Договір страхування терміном на 1 рік. Це найбільш привабливий платіж (якщо пропорційно розділити річний платіж на 12 місяців, то вийде оптимальна сума за один місяць). У разі, якщо Страхувальникові за певними обставинами потрібен Договір страхування терміном дії менше одного року, то в такому випадку використовується поправочний коефіцієнт.
За бажанням Клієнта можливе укладання Договору страхування на термін більше 1 (одного) року.

Франшиза та її розмір

Договором страхування може бути передбачена франшиза – частина збитку, яка не відшкодовується Страховиком.
Розмір франшизи обирається Страхувальником. Запропонований розмір франшизи може коливатися від 0,5 до 5% від страхової суми. Ви можете укласти Договір страхування і з нульовою франшизою.

Розмір страхового платежу. Від чого залежить платіж за Договором страхування

В загальному, розмір базового страхового платежу за Договором страхування залежить від:

 • переліку обраних страхових ризиків
 • розміру страхової суми
 • розміру франшизи
 • строку дії Договору страхування
 • групи ризику, до якої відноситься майно, що приймається на страхування (предмет страхування)
 • кількості об’єктів, що приймаються на страхування

При пролонгації беззбиткового договору страхування Вам може бути надана знижка у розмірі 5% від страхової премії, що діяла в попередній період страхування.

В якому розмірі та за що виплачується страхове відшкодування

Договір страхування майна дозволить Вам отримати страхове відшкодування по збитку, заподіяному Вашому майну внаслідок обраних при укладанні Договору страхування ризиків.

Страхове відшкодування за випадками знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок настання страхового випадку обчислюється на підставі розміру нанесеного збитку, який дорівнює вартості відновлювального ремонту пошкодженого або знищеного майна. При здійсненні виплати страхового відшкодування враховується розмір зносу (амортизація) майна. При цьому в обов’язковому порядку враховуються всі умови договору страхування щодо відшкодування по збитку.