Страхування від нещасних випадків

Вид страхування

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ.

Чим регламентується

Правилами СК

Кому потрібен Договір страхування

Договір страхування необхідний будь-якій дієздатній фізичній особі, яка дбає про стабільність та благополуччя для себе та своєї родини.

Також даний вид страхування може стати в нагоді керівникам підприємств та іншим юридичним особам при укладанні договорів страхування від нещасних випадків на користь своїх працівників, що працюють за договором підряду чи іншим цивільно-правовим договором.

Договір страхування від нещасних випадків потрібен такім категоріям громадян, як спортсмени, водії, пасажири, туристи, позичальники банківських або кредитних установ, тощо.

Хто може укласти Договір страхування

Договір страхування може укласти будь-яка фізична чи юридична особа.

За даним видом страхування передбачається укладання Договору страхування щодо окремої фізичної особи так і страхування групи осіб, в т.ч. колективу працівників Страхувальника. В останньому випадку Договір страхування укладається Страхувальником – юридичною особою про страхування фізичних осіб, які є його працівниками або членами родини цих працівників.

Хто може бути застрахованим за Договором страхування

Фізичні особи від 1 (одного) до 75 (семи десяти п’яти) років.

Застрахованими особами можуть бути особи, які на час укладення Договору страхування не є онкологічно хворими, хворими на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, а також не знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкіро-венерологічних диспансерах,

Які потрібні документи при укладанні Договору страхування

Для укладання Договору страхування необхідні наступні документи:

для фізичних осіб

 • паспорт
 • свідоцтво про народження (при страхуванні дитини)
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Страхувальника
 • якщо Вигодонабувачем буде виступати не Страхувальник, то інформація про Вигодонабувача – паспорт та ІПН Вигодонабувача
 • заява на страхування відповідного взірця

для юридичних осіб

 • повне найменування (або свідоцтво про реєстрацію підприємства)
 • юридична та фактична адреса, номер телефону
 • платіжні реквізити
 • код ЄДРПОУ
 • юридична адреса, телефон
 • список осіб, що приймаються на страхування (ПІБ, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дата народження. Адреса проживання)
 • якщо Вигодонабувачем буде виступати не Страхувальник, то повна інформація про Вигодонабувача (на вимогу Страхувальника)
 • заява на страхування відповідного взірця

Що таке поняття «нещасний випадок»

Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну, незалежну від волі Застрахованої особи подію, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я Застрахованої особи або її смерть.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи, а саме: утоплення, поразка блискавкою або лектричним струмом, укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення тороннього тіла, протиправні дії третіх осіб.

Захворювання, у тому числі раптові та професійні, не відносяться до нещасних випадків.

Що є страховим випадком за Договором страхування

Страховим випадком є подія, передбачена Договором страхування, з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Перелік страхових випадків:

 • смерть Застрахованої особи
 • первинна стійка втрата загальної працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку (за умови присвоєння І, II, III групи інвалідності)
 • тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи (під тимчасовою втратою загальної працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні внаслідок нещасного випадку)
 • травматичне ушкодження Застрахованої особи (удар, поранення, вивих або перелом кістки, за винятком патологічного перелому, повний розрив м’яза, зв’язки, сухожилля, опік, обмороження, поразка електричним током, здавлення, асфіксія чужорідним тілом (анафілактичний шок) внаслідок нещасного випадку, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами, ліками, недоброякісними продуктами харчування, за винятком харчових токсикоінфекцій (сальмонельоз, дизентерія і т.і.), захворювання Застрахованої особи кліщовим енцефалітом (кліщовим енцефаломієлітом) або поліомієлітом.

Страхова сума (ліміт відповідальності) за Договором страхування

Страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) за Договором встановлюється за згодою Сторін. Мінімальна страхова сума складає 1000,00 грн.

Вам можуть бути запропоновані різні страхові суми для різних страхових ризиків.

Територія дії Договору страхування

За вибором Страхувальника.

Без обмежень по території дії.

Виключенням є території зон військових дій та/або навчань, а також території зон, що знаходяться під санкціями ООН.

Термін дії Договору страхування

За вимогами Страхувальника.

Договори страхування від нещасних випадків можуть укладатися на строк від 15 днів до 12 місяців.

Франшиза та її розмір

Договором страхування може бути передбачена франшиза – частина збитку, яка не відшкодовується Страховиком.

Розмір страхового платежу. Від чого залежить платіж за Договором страхування

В загальному, розмір базового страхового платежу за Договором страхування залежить від:

 • переліку обраних страхових ризиків
 • розміру страхової суми
 • розміру франшизи
 • строку дії Договору страхування
 • часу дії Договору страхування (цілодобове страхування чи виключно під час виконання службових обов’язків)
 • території дії Договору страхування
 • віку Застрахованої особи
 • групи ризику за професійною (спортивною) приналежністю Застрахованої особи
 • кількості осіб, що приймаються на страхування (колективне страхування)
 • можливість розбивки страхового платежу
 • інших чинників, що впливають на страховий платіж

Розмір страхової виплати

Розмір страхової виплати залежить від настання того чи іншого страхового випадку.

Так,

 • при смерті внаслідок нещасного випадку відшкодовується 100% страхової суми
 • при встановленні І / ІІ / ІІІ групи інвалідності внаслідок нещасного випадку відшкодовується відповідно 100% / 75% / 50% страхової суми в залежності від встановленої групи при отриманні тілесних ушкоджень, при травмі чи іншому розладі здоров’я внаслідок нещасного випадку відшкодовується відповідний % від

страхової суми в залежності від отриманої травми (згідно Таблиці виплат)

 • при тимчасовій втраті непрацездатності відшкодовується % від страхової суми за кожен день тимчасової втрати працездатності, з зазначеного відповідно до умов Договору страхування дня, але не більше 50% від страхової суми за одним страховим випадком