Автострахування

Наші переваги у КАСКО над іншими страховими компаніями

image003

Страхування наземного транспорту (КАСКО)

Вид страхування

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Чим регламентується

Правилами СК

Кому потрібен Договір страхування

Договір страхування необхідний будь-якій особі, у власності якої є автомобіль. Наявність такого Договору страхування дозволяє отримати відшкодування при пошкодженні автомобіля в результаті максимальної кількості ризиків, які можуть бути завдані Вашому автомобілю.

Хто може укласти Договір страхування

Договір страхування може укласти будь-яка фізична або юридична особа, яка володіє, користується або розпоряджається ТЗ на законних підставах – власник або орендар автомобіля.

Договір страхування може бути укладений на підставі однієї з умов:

право на керування застрахованим ТЗ має будь-яка особа на законних підставах у віці від 18 років та з будь-яким стажем керування
право на керування застрахованим ТЗ має необмежена кількість водіїв на законній підставі

Які потрібні документи при укладанні Договору страхування

Для укладання Договору страхування необхідні наступні документи:

для фізичних осіб

посвідчення водія
паспорт Страхувальника
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Страхувальника
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
документ, що підтверджує вартість ТЗ (акт експертизи, тощо) (за наявності)
документи на право розпорядження(користування) ТЗ (договір оренди, доручення, тощо) (за наявності)

для юридичних осіб

повне найменування (або свідоцтво про реєстрацію підприємства)
юридична та фактична адреса, номер телефону
платіжні реквізити
код ЄДРПОУ
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
документ, що підтверджує вартість ТЗ (акт експертизи, тощо) (за наявності)
документи на право розпорядження(користування) ТЗ (договір оренди, доручення, тощо) (за наявності)

Що застраховано за Договором страхування

Договір страхування КАСКО – найпоширеніший вид транспортного страхування, що захищає Ваше авто (при його пошкодженні) від непередбачуваних обставин (страхових ризиків).

Що є страховим випадком за Договором страхування

Страховим випадком є подія (страховий ризик), передбачена Договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

До страхових ризиків відносяться:

дорожньо-транспортна пригода (зіткнення застрахованого ТЗ з рухомим або нерухомим об’єктом, наїзд на них, падіння, перекидання, биття скла (крім випадків протиправних дій третіх осіб)
пожежа (безпосередньо пожежа, вибух, самозаймання, не пов’язані з протиправними діями третіх осіб)
стихійні лиха (землетрус, злива, град, снігопад, паводок, затоплення, зсув, обвал, осідання ґрунту, удар блискавки, вихор, ураган, смерч, сель, буря, шторм)
інші випадки (напад тварин; самовільне падіння предметів на застрахований ТЗ, падіння у воду, провал під лід)
протиправні дії третіх осіб (знищення, пошкодження, знищення або викрадення окремих частин, деталей, вузлів, механізмів ТЗ, що входять до заводської комплектації (крім шин і дисків), а також пошкодження, знищення або викрадення застрахованого додаткового обладнання, биття скла)
викрадення або незаконне заволодіння ТЗ (викрадення або спроба викрадення застрахованого ТЗ або додаткового обладнання, установленого на ньому із будь-якою метою)

Страхова сума за Договором страхування

Страхова сума дорівнює дійсній вартості ТЗ на день укладення договору страхування.
Страхова сума може бути агрегатною або неагрегатною*.

*Поняття «Неагрегатна страхова сума» – протягом терміну дії Договору страхування страхова сума зменшується на суму страхового відшкодування залежно від кількості страхових випадків і проведених виплат страхових відшкодувань.

Територія дії Договору страхування

Україна. Додатково, за бажанням Страхувальника, – територія країн СНД та Європи.

Термін дії Договору страхування

Кожному Страхувальникові пропонується Договір страхування терміном на 1 рік. Це найбільш привабливий платіж (якщо пропорційно розділити річний платіж на 12 місяців, то вийде оптимальна сума за один місяць). У разі, якщо Страхувальникові за певними обставинами потрібен Договір страхування терміном дії менше одного року, то в такому випадку використовується поправочний коефіцієнт.

Франшиза та її розмір

Договором страхування може бути передбачена франшиза – частина збитку, яка не відшкодовується Страховиком і розмір якої у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.
Розмір франшизи за ризиком “Викрадення або незаконне заволодіння” може коливатися 5% до 10% від страхової суми в залежності від категорії – групи, до якої відноситься ТЗ.
За всіма іншими ризиками розмір франшизи може коливатися від 0% до 5% від страхової суми.

Розмір страхового платежу. Від чого залежить платіж за Договором страхування

Розмір страхового платежу за Договором страхування залежить від страхової суми і тарифу, який визначається за умовами кожного Договору страхування на підставі:
 • обраної програми страхування (повне або часткове КАСКО);
 • типу і характеристик транспортного засобу
 • строку експлуатації ТЗ
 • цілей використання ТЗ
 • умов зберігання ТЗ
 • стажу водіння та віку водія
 • наявності та розміру франшизи
 • умов розрахунку розміру страхового відшкодування
 • території використання ТЗ
 • строку дії Договору страхування.
 • умов оплати страхового платежу (можлива сплата 100% страхового платежу або сплата частинами)
 • наявності страхових випадків за попередні 12 місяців
 • кількості транспортних засобів, застрахованих одним Страхувальником.

За безаварійну експлуатацію транспортного засобу у період дії попередніх Договорів страхування Страховик може надавати бонус, якій зменшує розмір страхового платежу за поновленим Договором страхування.

За що виплачується страхове відшкодування. Як визначається розмір страхового відшкодування

Відшкодуванню підлягають прямі матеріальні збитки Страхувальника внаслідок пошкодження, втрати або знищення застрахованого ТЗ:
 • збиток від пошкодження, знищення або втрати застрахованого ТЗ внаслідок настання страхового випадку
 • необхідні й доцільно здійснені витрати на порятунок застрахованого ТЗ і зменшення розміру збитку
 • витрати на проведення експертиз та досліджень, необхідних для визначення обставин настання страхового випадку та/або визначення розміру збитків
 • витрати за послуги евакуатора (до 50 км)

При пошкодженні ТЗ розмір страхового відшкодування визначається на підставі вартості відновлювального ремонту з урахуванням умов Договору страхування.

При знищенні або викраденні ТЗ сума страхового відшкодування розраховується на підставі страхової суми, встановленої в Договорі страхування. Виплата страхового відшкодування може здійснюватися з урахуванням або без урахування зносу замінних деталей і частин.

Згідно умов Договору страхування, виплата страхового відшкодування без надання Страхувальником довідки ДАІ про ДТП можлива у випадках, якщо вартість відновлювального ремонту не перевищує 2% страхової суми.

Страхувальник може обрати порядок розрахунку вартості відновлювального ремонту:

 • відповідно до розрахунку СТО, яка проводить відновлювальний ремонт застрахованого ТЗ, на яку Ви будете направлені Страховиком
 • відповідно до розрахунку та іншими документами, які підтверджують вартість відновлювального ремонту ТЗ на СТО-офіційного дилера марки застрахованої пошкодженого ТЗ, за умови попереднього погодження зі Страховиком обсягів та вартості проведення такого ремонту
 • відповідно до розрахунку офіційного (ліцензованого) Експерта, проведеним на підставі відповідної Методики проведення товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (згідно із законодавства України). Виплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів за виконаний ремонт на обрану Вами СТО або на Ваш рахунок