Відомості про виконавчий орган

Відповідно до статуту ТДВ «Страхова компанія «Гарант і Я» виконавчим органом товариства є Дирекція, яку очолює Директор Гречин Назарій Юрійович.

Директор є вищою посадовою особою товариства та вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів учасників товариства.

Директор діє від імені товариства, та має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені товариства.