Структура власності

Відомості про власників істотної участі

1. Відомості про учасників, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу:

 

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1 Юридичні особи
2 Фізичні особи
2.1 Гречин Назарій Юрійович 49,99
2.2 Хариш Ярослав Іванович 50,00505
Усього: 2

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу):

№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1 Хариш Ярослав Іванович 38961731 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕНТГРУП” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 100
2 Хариш Ярослав Іванович 38964067 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯЛАВ І КО” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 100
3 Гречин Назарій Юрійович 40547017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАРАНТ І Я ФІНАНС” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 49
4 Хариш Ярослав Іванович 40547017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАРАНТ І Я ФІНАНС” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 51
5 Хариш Ярослав Іванович 35101717 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЕКС СО” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 80
6 Хариш Ярослав Іванович 31527105 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛАВТОСВІТ” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 89
7 Хариш Ярослав Іванович 35563414 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АРІЯ МОТОРС” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 90
8 Хариш Ярослав Іванович 38961815 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВУЛИК” 79022, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька, буд. 174 100

3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками фінансової установи (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу):

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 04.06.2021 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ І Я» 

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГАРАНТ І Я” станом на 04 червня 2021 року

ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 04 червня 2021 року