Ліцензії та правила страхування

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584979 видана 20.09.2011 року на право провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), строк дії ліцензії: з 15.11.2011 року безстроковий;

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584978 видана 20.09.2011 року на право провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, строк дії ліцензії: з 15.11.2011 року безстроковий;

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584823 видана 16.08.2011 року на право провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], строк дії ліцензії: з 30.12.2010 року безстроковий;

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584822 видана 16.08.2011 року на право провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків, строк дії ліцензії: з 30.12.2010 року безстроковий;

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії АЕ № 198510 видана 30.01.2013 року на право провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат, строк дії ліцензії: з 15.01.2013 року безстроковий;

Зміни та доповнення №1 до правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №4

Правила добровільного страхування від нещасних випадків

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ

Правила добровільного страхування майна, (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України “Про страхування”)

Правила добровільного страхування медичних втрат

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Ліцензія НВ Ліцензія вогонь і стихія Ліцензія КАСКО Ліцензія майно Ліцензія медицина