Абандон (abandonment)

Відмова страхувальника судна або вантажу від усіх прав власності на застрахований об’єкт на користь страховика за умови отримання від останнього всього належного страхового відшкодування. Застосовується в разі пропажі безвісти об’єкта страхування або економічної недоцільності усунення пошкоджень.

Авіаційне страхування (aviation insurance)

Страхування ризиків, пов’язаних із використанням авіаційної та космічної техніки. Останнє іноді виділяється в окремий вид. Авіаційне страхування включає страхування літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки від ризиків пошкодження та знищення; страхування відповідальності перед пасажирами і третіми особами за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та майну; відповідальність власників повітряних суден як роботодавців; страхування деяких інших ризиків.

Аварійний комісар (average adjuster)

Особа, що займається визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до якого встановлюються актами чинного законодавства України.

Аварійний сертифікат (survey-report)

Документ, що видається страхувальникові аварійним комісаром, агентом або іншим уповноваженим представником страховика на підставі наслідків огляду пошкодженого майна. В аварійному сертифікаті фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком. Аварійний сертифікат є для страхувальника підставою для висунення претензії страховикові. Проте аварійний сертифікат не може розглядатись як безумовний доказ відповідальності страховика.

Аварія в морському страхуванні (average in marine insurance)

Збиток, завданий судну, вантажу й фрахту під час морських перевезень. Такі А. поділяються на загальні та часткові. Збитки, завдані загальною аварією, поділяються між судном, вантажем і фрахтом. При частковій аварії збитки відносяться на того, хто відповідальний за її виникнення, або на потерпілого.

Аверсія ризику (average of risk)

Негативне ставлення до ризику, що доходить до невизнання його значення і ролі, а також виявляється як протидія ризиковій діяльності.

Адендум (addendum)

Письмовий документ-додаток до договору страхування, де відзначаються зміни до умов страхування.

Активи страховика

Засоби страховика, інвестовані в цінні папери, нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів виступає статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви компанії. Від величини і структури активів страховика залежить його платоспроможність.

Актуарій

Офіційно уповноважена особа, яка має відповідну професійну підготовку, яке за допомогою методів математичної статистики обчислює страхові тарифи. На актуарія покладається відповідальність за достатність страхових фондів на момент виконання компанією своїх зобов’язань за проданими полісами.

Андерайтер

Висококваліфікована і відповідальна особа компанії, уповноважена здійснювати необхідні процедури по розгляду пропозицій і прийняттю ризиків на страхування (перестрахування); встановлювати тарифні ставки та умови договору страхування, виходячи з норм страхового права та економічної доцільності.